anketa

Myslíte, že Ferrari v sezóně 2016 získá některý z titulů?
ano
graf 50%
ne
graf 50%
hlasovalo: 13675

Ferrari 599 GTB Fiorano

Ferrari 599 GTB Fiorano

Ferrari, které ve výrobním programu zna?ky z Maranella nahradilo stávající model 575M u Maranello se prvn? p?edstavilo sv?tu v lednu roku 2006 p?i p?íležitosti autosalonu v Detroitu. Je to logické, protože severoamerický trh je pro Ferrari vzhledem k prodaným kus?m nejd?ležit?jší. Tehdy se však jednalo o jakýsi p?ed sériový model, který nesl ozna?ení Ferrari 599 GTB. Vlastní sv?tovou premiéru si automobil odbyl až na ja?e téhož roku na tradi?ním autosalonu ve švýcarské Ženev?. To už nesl plný název Ferrari 599 GTB. Ferrari z?stalo v?rné typovému ozna?ení a tak lze z názvu vy?íst zdvihový objem motoru, který ?iní p?esn? 5999ccm. GTB je návratem ke klasickému zna?ení a znamená že jde o v?z Grand Tourismo Berlinetta. Stejné ozna?ení nesla nap?. jedna z legend šedesátých let, Ferrari 275 GTB.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Ovšem název není to jediné co nový v?z spojuje s minulostí. Zcela z?ejm? ?erpal inspiraci z klasických 60tých let i Pininfarina, který dostal na starosti design vozu. P?ední ?ásti dominuje Ferrariho klasická m?ížka s tradi?n? uprost?ed umíst?ným slavným znakem automobilky. Z obou stran ji obklopují p?ívody vzduchu k p?edním brzdám. P?ední sv?tlomety nesou ur?itou podobu s modelem 612 Scaglietti, ale lze z nich vy?íst i inspiraci práv? léty dávno minulými. Celý p?edek p?sobí dravým, ale p?esto elegantním dojmem – p?esn? jak se od ?istokrevného Ferrari o?ekává. Zadní ?ást je pro Ferrari po?átku jednadvacátého století pom?rn? nová. První ?eho si lze všimnout je absence dvojitých zadních sv?tel. Na každé stran? tedy v?z zdobí pouze dv?, které však podobn? jako u ?ady F430 vykukují z karoserie. Také si nelze nevšimnout, kolik pozornosti inžený?i v?novali podvozku, resp. jeho optimální aerodynamice – podobn? jak je tomu u závodních voz?. Zajímavým aerodynamickým prvkem je jakési mini k?ídlo za bo?ními okny. Ferrari 599 GTB Fiorano má sou?initel aerodynamické odporu 0,336 a vyvíjí p?ítlak 160kg p?i 160 km/h (190kg p?i maximální rychlosti).

Ferrari 599 GTB Fiorano

Interiér je celokožený, ovšem hodn? prostoru dostaly i prvky z uhlíkových kompozit? a nechybí ani hliníkové detaily. Palubní desce dominuje, jak se na správný sportovní v?z pat?í, rozm?rný otá?kom?r a o n?co menší rychlom?r. Své místo si zde našel i velký displej, který zobrazuje snad veškeré myslitelné údaje.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Srdcem Ferrari 599 GTB Fiorano je vidlicový dvanáctiválec o objemu necelých šesti litr?. Jde o dosud nejvýkonn?jší agregát tohoto typu, který Ferrari do svých sériových voz? montovalo. Ferrari Enzo, nebo F50 jsou automobily z limitovaných sérií proto sem nepat?í. Ve skute?nosti je motor odvozen z co pohání Enzo, podává maximální výkon 456 kW a kroutící moment 608 Nm. Díky tomu dokáže v?z vysprintovat z klidu na stovku za 3,7 vte?iny a plynule zrychlovat až n?kam k maximální rychlosti za hranicí 340 km/h. Motor je uložen pom?rn? vzadu za p?ední nápravou, d?vodem k takovému uspo?ádání byla pot?eba lepšího rozložení hmotnosti, které tak ?iní 45:55. P?evodovka je umíst?ná u zadní pohán?né nápravy a m?že být na p?ání sekven?ní ve stylu monopost? Formule 1. Sekven?ní poloautomat je díky vysp?lé elektronice schopný zm?nit rychlostní stupe? za 40ms.

Ferrari novým supersportovním GT op?t hodilo rukavici svým konkurent?m a je jen na nich jak se s tím vypo?ádají. Nicmén? Ferrari je jen jedno a o tom sv?d?í i fakt, že už te? pár dn? po svém p?edstavení je 599 GTB Fiorano na dlouhou dobu vyprodáno…

Technické parametry k Ferrari 599 GTB Fiorano zatím nejsou k dispozici.

webdesign & all content © 1999-2024 Adam Fišer